Finans og økonomi

Dette blir nytt i 2015

MYE NYTT: Flere regelendringer inntrer fra og med 1. januar, som blant annet kan påvirke din økonomi. (Foto: BERIT B. NJARGA)


MYE NYTT: Flere regelendringer inntrer fra og med 1. januar, som blant annet kan påvirke din økonomi. (Foto: BERIT B. NJARGA)

Dinside 2015 er året for flere endringer som du vil legge merke til i større eller mindra grad. Her har vi samlet noen av de viktigste endringer som kan påvirke din økonomi i det nye året.

Skatt og fradrag

Fra og med 1. januar inntrer det en rekke skatteendringer, både for de med vanlig inntekt, for høytlønnede og de som er uføre. Her er noen avde viktigste endringene:

 • Minstefradraget justeres
 • Har du vanlig lønnsinntekt, får du et standardfradrag hvert år som kalles minstefradrag. Dette utgjør 43 prosent av skattepliktig inntekt, men har imidlertid en øvre og en nedre grense. Den øvre grensen for minstefradraget i 2015 blir på 89.050 kroner.

  • Skatteklasse 2 for ektefeller beholdes
  • SKATTEENDRINGER: Det er gjort flere skatteendringer for 2015. (Foto: BERIT B. NJARGA)

   SKATTEENDRINGER: Det er gjort flere skatteendringer for 2015. (Foto: BERIT B. NJARGA)


   Skatteklasse 2 for ektefeller kuttes likevel ikke ut i 2015. Dette innebærer at ektefeller som lignes under ett, får et større personfradrag enn ved ligning hver for seg i skatteklasse 1.

   Klasse 2 er en fordel når den ene ektefellen har lav eller ingen inntekt, og dermed ikke får utnyttet sitt eget personfradrag fullt ut.

   • Endringer i toppskatten
   • Du skal betale toppskatt av personinntekten for den del av inntekten som overstiger et årlig fastsatt fribeløp.

    I 2015 må du betale 9 prosent i ekstraskatt ved inntekt over 550.500 kroner, og 12 prosent av inntekt over 885.600 kroner.

    • Endringer i formueskatten
    • Formuesskatten senkes til 0,85 prosent fra 1 prosent. I tillegg øker innslagspunktet for formuesskatten fra 1 til 1,2 millioner kroner.

     Verdsettelsesrabatten for næringseiendom og alle sekundærboliger settes til 30 prosent.

     • Ny frikortgrense
     • Frikortgrensen, som gjør at du slipper skattetrekk på det du tjener, blir satt opp til 50.000 kroner.

      Du må selv gå inn på Skatteetatens nettsider og søke om frikort, før arbeidsgiver kan hente ut frikortet elektronisk.

      LES OGSÅ: Dette ferietillegget forsvinner

      • Skatt av uføretrygd
      • Uførepensjon fra NAV vil fra 1. januar hete uføretrygd, og innebærer blant annet at du blir trukket skatt av uføretrygden på samme måte som ved lønnsinntekt.

       Den nye ordningen innebærer blant annet også at uføre kan jobbe mer enn tidligere.

        (Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKE)

       SKATT: Endringene i uføreordningen innebærer blant annet at uføre skal betale skatt av beløpet fra NAV. (Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKE)

       • Endring av reisefradraget
       • Det såkalte bunnfradraget i reisefradraget justeres opp fra 15.000 kroner i 2014 til 16.000 kroner i 2015.

        Hva betyr dette i praksis? Jo, at de som har lang reisevei får et litt lavere fradrag, mens de som akkurat var innenfor for å få reisefradrag i 2014, mister dette i 2015.

        Her kan du se konkrete eksempler på hvordan det slår ut.

        LES OGSÅ: Nå blir det enklere å betale vaskehjelpen hvitt

        Avgiftsendringer i 2015

        Den nye avgiften som kanskje har vært omtalt mest i mediene da de regjeringen skulle komme til enighet med Venstre og KrF om et endelig statsbudsjett, er den såkalte poseavgiften.

         (Foto: DINSIDE)

        1,50 KR: Så mye må du betale i miljøavgift per bærepose i 2015. (Foto: DINSIDE)


        Hvis du fortsatt ikke har fått med deg hva den innebærer, kan vi oppklare dette her og nå: Bæreposer, både av plast og papir, blir ilagt en mijøavgift på 1,50 kroner per pose.

        Men også andre avgiftsendringer vil du som forbruker kunne merke deg i det nye året:

        • Lavere omregistreringsavgift
        • Da regjeringen la fram sitt statsbudsjett i høst, var lavere omregistreringsavgift ett av punktene. I snitt skal avgiften justeres ned med 35 prosent, som altså vil gjøre det billigere å handle bruktbil i 2015.

         Dessuten skal antallet satser for avgiften kuttes fra 37 til ni forskjellige satser.

         • Lavere hybridbilavgifter
         • AVGIFTSKUTT: Blant annet omregistreingsavgiften og hybridbilavgifter skal ned i 2015. (ILLUSTRASJON: PER ERVLAND)

          AVGIFTSKUTT: Blant annet omregistreingsavgiften og hybridbilavgifter skal ned i 2015. (ILLUSTRASJON: PER ERVLAND)


          Også hybridbilavgiftene skal ned i det nye året, som gjør at flere av de populære modellene blir fra 15.000 – 20.000 kroner rimeligere.

          Avgiftsendringen skjer i form av at hybridbiler får bortfall av laveste oppnåelige engangsavgift på 3.700 kroner, og det blir økt fratrekk i vektkomponenten i engangsavgiften til 26 prosent for plug-in hybrider, mot 15 prosent i 2014.

          • Høyere el-avgift
          • Fra og med nyttår blir el-avgiften, eller forbruksavgiften på strøm som den også kalles, satt opp med én øre per kWh, fra 12,39 til 13,39 øre per kWh.

           For de med et lavt strømforbruk på rundt 10.000 kWh gir dette ekstrakostnader på rundt en hundrelapp i året, eller et par hundrelapper mer om du har et moderat eller høyt strømforbruk.

          Høyere – eller lavere- netthandelsgrense?

           (Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKE)

          OPP? I teorien blir den momsfrie netthandelsgrensen høyere. (Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKE)


          Fra og med 2015 blir den momsfrire grensa for netthandel satt opp fra 200 kroner til 350 kroner – inkludert frakt og forsikring.

          Men i noen tilfeller betyr dette faktisk at grensa blir lavere. Her kan du også lese hvorfor Dinside mener den nye momsgrensa er problematisk.

‘;
fbshare = ‘
‘;
jQuery(‘br+br’).first().after(fbshare);
jQuery(‘.subtitle’).last(1).before(fbshare);

Source: Økonomi – DinSide.no