Finans og økonomi

Dette kameraet er laget på en printer

3D-printere kan revolusjonere arbeidsdagen for gründere som jobber
med nye produkter. Det trenger ikke lenger være tidkrevende og dyrt å lage de
første protypene.

Det har blitt skrevet mange spaltemeter om privat bruk av 3D-printere. Daglig leder Alexander Woxen i StartupLab tror betydningen de vil få for gründere er kraftig underkommunisert.

– Norske investorer skyr fysiske produkter. Problemet er at de ofte er forbundet med høye investeringer, for tidlig, sier Woxen.

Blant norske oppstartsbedrifter er det en klar overvekt av programvareselskaper, ifølge ham også blant gründerne som holder til på

Kilde for: Dine Penger