Mobil

Én av fire har batteriangst

Dinside Selv om 55 prosent svarer at de er svært eller ganske fornøyde med batteritiden på telefonen sin, svarer én av fire at de er redde for å gå tom for strøm på telefonen i ferien, i følge en fersk undersøkelse Norstat har utført for Samsung.

Men tallene er vidt forskjellige blant kvinner og menn – mens 19 prosent av den mannlige delen av panelet har batteriangst, er det tilsvarende tallet for kvinner hele 30 prosent.

Og – det er de under 30 år som er mest opptatt av batteriet. Hele 40 prosent er redde for å gå tom for strøm, mot bare 16 prosent blant de over 50.

Redd for å gå tom? Vi har testet nødladere

GPS brukes lite

 (Foto: KIRSTI ØSTVANG)

BRUKES LITE: I følte Norstats undersøkelse er GPS en lite brukt funksjon blant nordmenn på ferie. (Foto: KIRSTI ØSTVANG)

De 1.015 intervjuobjektene ble også spurt om hva de brukte telefonen mest og minst til i ferien. Her kommer det frem at GPS-funksjonen var minst populær av alternativene, der over halvparten av de spurte rangerer denne på sisteplass, bak både ringing, SMS, sosiale medier og fotografering.

Flest førsteplasser fikk sosiale medier, der 34 prosent av de spurte mener det er det de bruker telefonen mest til på ferie. Det var imidlertid mange av de spurte som rangerte dette valget dårlig også, og gjennomsnittlig plassering (1-5 der 1 er best) endte derfor opp på 2,9. Blant de yngre brukerne, i aldersgruppen under 30 år, er det imidlertid det telefonen brukes mest til i ferien.

Mest populært er SMS/MMS (2,3), ringing (2,5) og foto (2,5). GPS-funksjonen havnet imidlertid på 4,2 i snitt; vesentlig bak de andre.

Det antar vi kan skyldes at GPS-bruk både er forbundet med høyt bruk av batteri, så vel som datatrafikk.

LES OGSÅ: Gratis app lar deg lagre kartene offline

Over halvparten har med annet kamera

«Er telefonkamera det eneste kamera du har med deg på ferie?» spurte Norstat, og der svarer over halvparten (58 prosent) at det ikke er det eneste kameraet de har med.

Også her ser vi store forskjeller med tanke på alder – mens 54 prosent av de under 30 kun har med mobilkameraet, er det 65 prosent av de over 50 som har med annet kamerautstyr.

Postkort mer populært enn Snapchat

 (Foto: NORSTAT/SAMSUNG)

SMS HOLDER KOKEN: Selv om mange bruker sosiale medier for å holde kontakt med de hjemme i ferien, er det fortsatt SMS som brukes mest. (Foto: NORSTAT/SAMSUNG)

I undersøkelsen ble intervjuobjektene også spurt om hvordan de sendte hilsner hjem i ferien. Her sverger 29 prosent fortsatt til det gode, gamle postkortet. Faktisk er det de under 30 år som har størst andel postkort-sendere.

SMS/MMS er imidlertid nordmenns foretrukne medium å sende feriehilsner med. 74 prosent bruker SMS/MMS for å holde kontakt med de hjemme – henholdsvis 68 prosent av mennene og 81 prosent av kvinnene. Til sammenligning er det bare 34 prosent som bruker Facebook, 27 prosent som bruker Snapchat og 14 prosent som bruker Instagram til dette formålet.

LES OGSÅ: 10 kjekke Snapchat-triks

Kilde for: Mobil – DinSide.no