Finans og økonomi

En prematur opptur

Oljeprisen har egentlig kommet ganske pent tilbake. Fra begynnelsen av april har den gått fra det høye 40-tallet til midt på 60-tallet. Det er en ganske kraftig oppgang.

Oppgangen fører til at oljerelaterte aksjer har steget, til tross for at det fundamentale har svekket seg. I første kvartal falt riggratene. Ledigheten blant supplybåter er på vei oppover, men likevel har aksjekursen steget. Vi tror oppgangen vi har sett innen oljerelaterte aksjer er prematur, og vi kommer til å

Kilde for: Dine Penger