Finans og økonomi

Friske priser på sykehjem: Slik kan du kutte regningen

Kommunen tar inntil 85 prosent av inntekten din når du bor på sykehjem. Slik kutter du sykehjemsregningen.

Kommunen forsyner seg rikelig av din inntekt hvis du flytter inn på sykehjem. Dersom du har et langtidsopphold (mer enn 60 døgn) i løpet av et kalenderår, starter taksameteret.

Prisene er relativt friske.

Før kommunen «sender regning», legger kommunen sammen all inntekt du har.

Det betyr først og fremst pensjon, trygd, renteinntekter, utbytte og eventuelle leieinntekter. Lønn og næringsinntekter er også med, men det er få som har denne typen in

Kilde for: Dine Penger