Finans og økonomi

I dette lukkede anlegget skal laksen vokse i rør

Lerøy Vest satser på et lukket og flytende postsmoltanlegg.

HAVBRUK 09.06.2015 08:58 Av Aslak Berge

– Hvis noen hadde spurt meg for fem år siden, hadde jeg ikke hatt tro på det. Nå er Sagen fremtiden vår, sier Willy Berglund, administrerende direktør i Lerøy Vest til iLaks.

Ideen er å produsere laksesmolt opp til ett kilo i rør i et lukket anlegg. Det er et pilotanlegg, produsert av Bamblebedriften Preline.

Nytt tankegods

– Vi kaller det tubemerd, sier Berglund.

Den lukkede merden er sjøsatt like ved Lerøy Vests gamle smoltanlegg på Sagen i Samnanger.

Modnet over tre tiår

Sagen ligger ved foten av det 987 meter høye Gullfjellet.

Ideen har latt seg modne over tre tiår, forteller Bjørn Bilberg, daglig leder i leverandørfirmaet Preline.

– Dette startet for 30 år siden. Ideen til Rune Maabø var å produsere laks i rør i sjøen. Den gang fikk en rurskjell inne i rørene, og det ga sår på fisken. Løsningen var å hente vannet fra dypet – der er det ikke rur, sier han.

Anlegget er blitt produsert i Bamble, og slept rundt Lindesnes like til Vestlandet på en lekter.

Kutter lusepåslaget

Det ligger flere oppdrettslokaliteter her i Samnangerfjorden, et sjøområde som er kjent for å ha en del lakselus.

– Vi vil produsere smolt opp til ett kilo i et lukket anlegg. Dette vil utgjøre 35 prosent av produksjonstiden til fisken. Ved et enkelt grep kan vi redusere lakseluspåslaget med 35 prosent hvis fisken forblir lusefri i Preline-anlegget, sier Harald Sveier, teknisk sjef i Lerøy-konsernet.

Rognkjeks

– Egentlig er det et svært forskningsprosjekt. Vi følges av både norske og utenlandske aktører gjennom vår deltagelse i SFI prosjektet CtrlAQUA som ledes av NOFIMA. Vannet hentes fra 30 meter, fritt for lakselus og fritt for en del sykdommer som vi sliter med.

Mens postsmolten skal produseres i et sjøanlegg, klargjøres rubbhallene på land for mottak av rognkjeks. Den skal settes inn i lusejakten på Lerøys mange lokaliteter i Hordaland.

– Etter planen skal vi produsere inntil en million rognkjeks i samarbeid med Norsk Oppdrettservice i Flekkefjord. Det blir et påvekstanlegg, og fisken settes ut på 13-25 gram, sier Willy Berglund.

Les hele artikkelen på iLaks.

Kilde for: BT.no – Økonomi