Finans og økonomi

Nye regler: Slik får du bilen gjennom EU-kontrollen nå

Innføringen av de nye reglene for den periodiske kjøretøykontrollen (PKK), bedre kjent som EU-kontrollen, har blitt utsatt flere ganger.

Nå er det imidlertid klart at reglene skal tre i kraft fra 8. juni i år. Samme dag får Statens vegvesen et nytt register for disse kontrollene. 

– Det nye registeret vil i større grad enn tidligere kunne ivareta hensikten med kontrollene og sikre trygge og miljøvennlige kjøretøy uten for mye forurensning på norske veier, sier

Kilde for: Dine Penger