Finans og økonomi

Reinsflokker stenger vidda

– Vi håper det ikke blir en langvarig stengning, og skal inn for å observere dyrene i dag, forteller seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet. Han forklarer at den ene flokken oppholder seg mellom Halnefjorden og Skiftesjøen, på den østlige delen av fjellplatået.

Leter etter mat

– Det er mye snø og vanskelige beiteforhold for reinen i området. De trekker nok derfor mot steder der det finnes mer mat. Håpet er at reinen nå skal få benyttet seg av beitemulighetene som ligger langs veien, sier Lund.

– Betyr det at dyrene blir værende i området, og at veien dermed blir stengt i lengre tid?

– Det er vanskelig å si. Vinden dreier først litt østlig, men senere til nordlig retning. Det kan bety noe, men når det er snakk om at dyrene leter etter mat vil vandringsmønstrene variere, sier Erik Lund.

I mars i fjor ble også riksvei 7 stengt etter at en reinsflokk oppholdt seg for nær veien. Den gang varte stengingen i flere dager.

– Vi håper det ikke tar dagevis denne gangen, sier Kristian Fauskan ved Vegtrafikksentralen.

1500-2000 dyr

Det er flere radiomerkede simler som gjør at Miljødirektoratet kan følge reinens bevegelser. Etter det BT kjenner til er det ikke bare den ene flokken som nærmer seg veien.  Totalt skal det dreie seg om flere flokker som totalt teller 1500-2000 dyr.

– Flokken mellom Halnefjorden og Skiftesjøen befinner seg om lag én kilometer fra riksvei 7. Mannskaper seg inn for å vurdere situasjonen når det blir lyst, sier Erik Lund.

Kilde for: BT.no – Økonomi