Finans og økonomi

Sånn tenker en trader i nedgangstider

Store svingninger i aksjemarkedet gir muligheter for rask inntjening i urolige børstider, forutsatt at du som investor har store finansielle muskler og litt is i magen.

Spørsmålet er om det er mulig å arbeide fulltid som daytrader, og tjene penger nå?

– Det vil være veldig krevende, men det er mulig å ha daglig aksjehandler som levebrød. Det krever nok at du investerer i flere aksjemarkeder enn det norske, og at du jobber med høyt fokus hele dagen – hver dag,

Kilde for: Dine Penger