Finans og økonomi

Sparer penger på operasjon i utlandet

Mange opplever nok en høyere trygghetsgrad ved å ta en plastisk operasjon i nærheten av der de bor. Dette kan ha årsak i at man lettere kan sjekke referansene til kirurgen, at man forhåpentligvis snakker samme språk som kirurgen, og at det er kort reisevei til og fra klinikken. Det siste gjelder både i forbindelse med selve operasjonen og eventuelle etterkontroller.

Dine Penger har tidligere skrevet om flere som har latt seg friste til å ta øyelaseroperasjoner og å fi

Kilde for: Dine Penger