Finans og økonomi

Stor test av barneforsikringer – vår vurdering

Dine Penger har gått igjennom 10 barneforsikringer fra like mange forsikringsselskaper. Disse har vi delt opp i tre grupper, som alle er rangert etter pris.

Hovedgruppen består av seks barneforsikringer som alle tilbyr en ganske lik uførerente. De fleste forsikringene her tilbyr en uførekapital i tillegg.

Den andre gruppen består av to barneforsikringer som ikke har uførerente, men som kun tilbyr en uførekapital.

Den tredje gruppen på to barnefor

Kilde for: Dine Penger