Finans og økonomi

Telenor flytter arbeidsoppgaver til India

I 2000 hadde
Telenor 2 millioner fasttelefonabonnenter. I dag er det 666.000 igjen. De siste
årene har Telenor mistet 100.000 fasttelefoniabonnenter årlig. Samtidig holder
kostnadene ved å drifte fastnettet seg stabilt. Telenor hadde i utgangspunktet
tenkt å stenge fasttelefon-nettet i 2017. Men nå har selskapet gått omstemt
seg, og alle som ønsker, skal få beholde fasttelefonen så lenge de vil.

Informasjonssjef
i Telenor, Kristine Meek, bekrefter at Telenor nå vil overføre en del av sine
oppgaver til sin indiske partner Tata Consultancy Services (TCS).

– Telefon er
nå i en prosess med å modernisere fastnettet. I praksis betyr dette at vi nå
vil overføre en del oppgaver rundt leveranse av fasttelefoni til India, sier
Meek.

Denne
beslutningen ble fattet 19 januar og de ansatte på de fem kontorene fikk
beskjed om beslutningen på et avdelingsmøte 21. januar.

Kan ikke utelukke overtallighet

Ifølge Meek
er det oppgaver tilsvarende 22 stillinger som per i dag håndteres fra fordelt
på kontorene i Bergen, Trondheim, Stavanger, Fornebu og Bodø.

– Hvorvidt
overføringen av oppgavene vil medføre overtallighet er det for tidlig å si, men
vi kan ikke utelukke overtallighet. Det er planlagt en beslutning rundt dette
før sommeren, sier Meek og legger til:

– Vi vil se på
hvilke muligheter vi har til å tilby de ansatte andre stillinger i Telenor,
eller å løse dette med mest mulig naturlig avgang.

Meek
forteller at prosessen med å forenkle prosesser, produkter og systemer på
fastnettområdet startet i juni i fjor, og vil pågå frem til 2017.

– Nå jobber
vi med hvordan man best mulig kan overføre oppgavene til TCS, forteller
Meek.

– Problematisk

Per Gunnar Salomonsen, konserntillitsvalgt for EL & IT Forbundet mener Telenors flytting av arbeidplasser til India er svært problematisk.

– Å sende norske arbeidplasser på billigsalg til lavkostland, er vi svært skeptiske til, sier han.

Kilde for: BT.no – Økonomi