Finans og økonomi

Advokat-aksjon for høyere lønn

Det er advokater i Bergen og Oslo som skal aksjonere for høyere salærsats til offentlig oppnevnte forsvarere. Aksjonsgruppen har regnet ut at timesatsen skulle vært 1220 kroner, mens den i dag er på 970 kroner.

– Staten er villig til å betale sine egne advokater langt bedre enn sine motparters advokater. Dette skaper en ubalanse, og er er et stort problem for rettssikkerheten, fordi lav salærsats påvirker rekrutteringen og kvaliteten på advokatytelsene som dekkes av det offentlige, sier Frode Sulland som er medlem i aksjonsgruppen for høyere salærsats i Advokatforeningen.

Aksjonsuke i august

Aksjonen skal holdes siste uken i august. I praksis betyr det at alle forsvarere unnlater å møte til fengslingsmøter og møter om forlengelse av fengsling ved Oslo tingrett og Bergen tingrett. Det gjelder også samme type møter i utlendingssaker.

Les også: Derfor velger advokaten bort sakene fra det offentlige

Representantskapet i Advokatforeningen har vedtatt full støtte til aksjonen, ifølge Advokatbladet.

– Jeg håper det bor en liten rebell i dere alle, for nå må vi på barrikadene, sa Frode Sulland til de om lag femti medlemmene.

– Må finne en løsning

Selv om salæret for fri rettshjelp er lavere enn bransjesnittet, er det en ordning som gir sikker inntekt for domstolens faste forsvarere. Disse oppnevnes i straffesaker der den tiltalte ikke har egen advokat.

– Hvis denne aksjonen gjennomføres vil det skape store utfordringer for avviklingen av fengslinger i Oslo og Bergen den aktuelle uken. De to tingrettene må avgjøre hvordan de vil håndtere dette. Når det gjelder salærsatsen er dette et politisk spørsmål som Domstoladministrasjonen ikke har synspunkter på, sier avdelingsdirektør Erling Moe.

Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy ved Bergen tingrett sier at det vil være problemer med å få avholdt rettsmøter så lenge aksjonen pågår. Hun etterlyser handling fra Justisdepartementet.

– Ellers risikerer de siktede ikke å få den rettshjelpen de har krav på. Dette er noe departementet er nødt til å finne en løsning på. Vi må ha forsvarere tilgjengelig, sier Bjørnøy.

Les også: Mener 970 kroner timen er høyt nok

Tar aksjonen på alvor

Justisdepartementet ble først kjent med aksjonen søndag.

– Nå må vi summe oss og gjøre en ordentlig vurdering på hvilke konsekvenser dette vil gi. Da kan vi gjøre en vurdering for hvordan vi eventuelt skal møte dette, sier Vidar Brein-Karlsen, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet (Frp).

Selv om det ikke er noe nytt at Advokatforeningen er misfornøyd med utviklingen av salærsatser tar departementet aksjonen på alvor.

– Dette er et tegn på at de begynner å bli ekstra utålmodige. Det tar vi helt klart seriøst, sier statssekretæren.

– Hvor realistisk er det å øke salæret?

– Det kan gjøres, det. Men det er noe vi pleier å gjøre i den ordinære budsjettprosessen. Nå må vi se om det er noe ekstraordinært ved dette som gjør at vi må agere raskere.

– Lytter ikke uansett

Advokatforeningen har tidligere uttalt til BT at inntektsgapet går utover rettssikkerheten til de som trenger det aller mest. De mener å se at Desto mer erfarne advokatene blir, desto oftere velger de bort oppdrag innen fri rettshjelp til fordel for bedre betalte jobber.

– Hvis en klient gir meg tillit til å jobbe for 1700 eller 2000 kroner i timen, har jeg av økonomiske grunner veldig mye mer lyst til å velge den saken i stedet. Men det er klart at det går en grense for hvor mye av det idealistiske jeg er villig til å ofre, sa Arild Dyngeland, advokat og medlem av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess til BT i januar.

Ut fra lønnsveksten i samfunnet og den generelle prisveksten mener Advokatforeningen at honoraret har seilt akterut.

Dyngeland sier nå at de ikke har noe annet valg enn å gå drastisk til verks.

– Politikerne lytter ikke uansett hvor mye oppmerksomhet vi gir temaet. Det skjer ingen verdens ting. Da er det viktig å markere tydelig og demonstrativt at vi faller helt etter sammenlignet med lønnsutviklingen for øvrig, sier advokaten.

– Ekstra utålmodige

Justisdepartementet er ikke enig i sammenligningen. Staten er ikke arbeidsgiver til den enkelte advokat, påpeker statssekretær Vidar Brein-Karlsen.

– Den generelle lønnsveksten er ett spørsmål. Hvor mye en advokat skal få i godtgjørelse for timene som staten leverer for enkeltborgere er noe annet. Dette er ikke en jobb som staten tvinger dem til å gjøre, sier han.

Advokatforeningen har også reagert på at det offentlige betaler mer for advokater når de selv har behov for juridisk kompetanse.

En advokat som tar oppdrag på vegne av en kommune kan ligge høyere enn bransjesnittet på ca. 1400 kroner i timen.

– Staten må betale det markedet priser for tjenesten. Det er ikke nødvendigvis slik at det skal være samme pris for fri rettshjelp og markedspris, sier Brein-Karlsen.

Kilde for: BT.no – Økonomi