Finans og økonomi

Maritime sikkerhetssystemer skal gjøre oppdrett tryggere

Om noen detter i sjøen fra en merd, går alarmen umiddelbart.

Kameraovervåkning, radarteknologi og egne varslingssystemer er noe av det Furuno Norge mener oppdrettsnæringen har bruk for.

– Vi har sydd sammen et sikkerhetssystem basert på elektroniske komponenter som vi har brukt i maritim industri i mange år, sier produktansvarlig Tommy Skålvik.

Varsler med en gang

Systemet skal varsle med en gang kritiske hendelser oppstår.

– Det kan være snakk om sekunder når mennesker for eksempel faller i sjøen. Med dette systemet har alle en personlig nødsender i vesten som slår alarm om dette skulle skje, slik at man kan iverksette tiltak umiddelbart, sier Skålvik.

I tillegg skal radar brukes for å oppdage og varsle hvis ukjente fartøy er på vei inn mot anlegget.

– Det er blant annet en del turister som kommer helt opp til merdene. Det kan gi skade på anlegget eller smitte til fisken, sier Skålvik.

To anlegg i drift

Han kjenner ikke til at det finnes tilsvarende for oppdrettsnæringen.

– Vi har jobbet med dette i flere år, og det virker som det er helt nytt for oppdretterne, sier Skålvik.

Så langt er det to anlegg i Norge som er utstyrt med sikkerhetssystemet. Ifølge Skålvik vil mellom fem og ti nye være i drift i løpet av kort tid.

– Jeg har reist rundt hele norskekysten og snakket med selskaper. En del har vært med og påvirket hvordan systemet ble. Alle har vært positive, men som med alt nytt, tar det tid for noen hiver seg rundt og investerer stort.

Ifølge Furuno har Lerøy installert systemet på ett av sine anlegg i Møre og Romsdal.

Egne radioer

Hos Marine Harvest har de ansatte sikringsradioer som de må kvittere på hvert 20 min. Hvis ikke, vil det gå en alarm på 110-sentralen i Ålesund som vil prøve å få kontakt med driftsleder.

Sikringsradioene kan også brukes som alarmknapp dersom den ansatte har behov for hjelp eller faller i sjøen.

Men de har ikke et system som varsler med alarm om noen nærmer seg anlegget.

– Så langt har det ikke vært behov for det, men det kan bli det i fremtiden. Vi har lite problemer med uvedkommende som tar seg til merdene, men det kan være et større behov ved lokaliteter som ligger mer sentralt, sier Ingrid Lundamo, miljø- og kvalitetssjef for Region Sør.

– Må passe på

Furuno Norge, som holder til i Ålesund, Oslo og Bergen, leverer i utgangspunktet elektronikk til skip, som navigasjons-, kommunikasjons- og fiskeletingsutstyr.

– Hvordan går det med Furuno, merker dere at det er tøffere tider?

– Vi ser at det er en svingning i markedet, og en nedgang når det gjelder nybygg. Det er ikke krisetider for oss, men vi må passe på.

Årsresultat Furuno Norge (tall i millioner kroner)

2014

2013

Driftsinntekter184206
Driftsresultat1422
Resultat før skatt1323

Kilde for: BT.no – Økonomi