Finans og økonomi

Reinertsen sier opp nesten 400

Mellom 350 og 400 ansatte som i dag er permitterte hos oljeleverandøren Reinertsen, må regne med å bli sagt opp i juni.

OLJE OG ENERGI 28.04.2015 16:25 Av Marit Holm og Marit Fosso

Den tunge beskjeden ble formidlet på allmøter i hele konsernet i dag. Flesteparten av de som blir berørt er ingeniører som jobber i Bergen og Trondheim.

– Vi hadde håpet at aktiviteten skulle ta seg opp, slik at vi kunne ta de ansatte tilbake på jobb. Men slik situasjonen har utviklet seg har vi i dag måttet informere om at vi mest sannsynlig vil måtte gå til oppsigelser, sier Geir Suul, direktør for forretningsutvikling i Reinertsen-konsernet til Sysla.

Han kan ikke si hvordan kuttene fordeler seg mellom Bergen  og Trondheim.

– Vi har startet drøftingene med organisasjonene nå, sier han.

Les også:

– Hvordan er stemningen blant de ansatte?

– Det er vanskelig for meg å si, men jeg tror ikke dette kom som noen stor overraskelse. Vi hadde håpet på flere nye oppdrag, men de fleste har vel sett at det ikke har skjedd.

Vanskelig marked

Han beskriver markedet så langt i år som vanskelig. Det er særlig innenfor modifikasjon og vedlikehold at ordrene er uteblitt.

  • I dag  har Reinertsen rundt 2700 ansatte totalt.
  • Selskapet leverer alt fra prosjektutvikling til utførelse, installasjon og drift.
  • Har kontorer i Trondheim, Orkanger, Tjeldbergodden, Oslo, Bergen, Bodø, Hammerfest, Kongsberg, Stockholm, Gøteborg, Stenungsund, Malmø, Luleå, Murmansk og Szczecin.

– Aktiviteten var god helt frem til sommeren i fjor, men utover høsten begynte det å dabbe av.  Statoil signaliserte jo en  nedgang på 30 prosent, men for vår del er nedgangen  blitt mye større  enn det. Da er vi dessverre nødt til å tilpasse bemanningen til den nye situasjonen.

Vil det komme nye kutt fremover?

– Det kan jeg ikke si noe om. Jeg håper at vi nå har en organisasjon som er tilpasset aktivitetesnivået det blir fremover.

 Stille etter allmøte

Det er medlemmer i fagforeningene Handel og Kontor, Tekna og Nito som blir berørte av oppsigelsene.

– Det var nokså stille etter allmøtet i dag, sier tillitsvalgt Kåre Walseng i Reinertsen, som var på dagens møte i Trondheim.

Walseng er leder for Nito-gruppen i Reinertsen for Trondheim og Bergen, og leder også samarbeidsgruppen av tillitsvalgte fra Handel og Kontor, Tekna og Nito. Han forteller at det er dårlig stemning blant de ansatte.

– Permitteringene var ille nok. Det er veldig trist at det nå går mot oppsigelser, sier Walseng.

Ikke overraskende

Han understreker at de nå vil få en helt annen prosess enn de hadde ved permitteringene. Det er ikke gitt at det er de som er permitterte som blir sagt opp.

– Nå må vi ha en prosess der vi i organisasjonene må bli enige med bedriften om hvem som skal gå. Hovedregelen er ansiennitet, men vi som tillitsvalgte må også passe på at bedriften har livets rett etter prosessen. Vi må sørge for at den riktige kompetansen blir igjen i bedriften.

Walseng er ikke overrasket over at oppsigelser blir utfallet nå.

– Vi har jo merket reduksjonen i investeringer fra oljeselskapene, samtidig som den tillatte permitteringsperioden for de første som gikk snart er over. Noe måtte skje, sier Walseng.

Han understreker at bedriften ikke har noe annet valg enn å gå til dette skrittet.

– Jeg tror de fleste var forberedt på den beskjeden som kom i dag, men det er likevel tungt når det kommer.

– Bekymringsfullt

Han synes det er bekymringsfullt med alle oppsigelsene som nå skjer i bransjen.

– Nå er det utrolig mye kompetanse som forsvinner ut av bransjen. Ingeniører en ressurssterk gruppe, som ikke nøler med å søke seg nye jobber.

Walseng peker på at oljebransjen ofte går fort nedover, men at det fort kan gå opp igjen også.

– Det kan bli vanskelig å hente inn igjen denne kompetansen når oljebransjen begynner å investere igjen.

Kilde for: BT.no – Økonomi