Finans og økonomi

Skyldes bilulykken din mobilbruk, kan forsikringsoppgjøret bli dyrt

Antallet eneulykker på norske veier har eksplodert de siste årene. Forsikringsbransjen mener smarttelefonene har mye av skylden, og advarer samtidig om de økonomiske konsekvensene.

I 2013 ble det registrert 82.409 eneulykker på norske veier. For 20 år siden var tallet 20.000. Det vil si over fire ganger så mange ulykker med en enkelt bil involvert, i en periode hvor antallet kjøretøy har vokst fra 1,6 til knappe 2,5 millioner personbiler.

Informasjonsdirektør Jon Berge i If Skadeforsikring sier følgende:

– Utviklingen er oppsiktsvekkende og bekymringsfull. Denne typen ulykker er ofte knyttet ti

Kilde for: Dine Penger