Finans og økonomi

Tapte gigantsøksmål om studentboligene

SiB saksøkte Multiconsult og Norsk Betongindustri etter at studentboligene på Grønneviksøren i Bergen ble to år forsinket og 200 millioner kroner dyrere.

Inkludert merkostnader krevde samskipnaden 300 millioner kroner i erstatning for prosjekterings- og utførelsesfeil.

– Høyst overrasket

Rettssaken startet i fjor høst og gikk over åtte uker – med et stort oppbud av advokater. At saken er kompleks, vitner den nylig avsagte, 85 sider lange dommen fra Bergen tingrett om.

Per Kristian Knutsen, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), sier han fikk dommen fredag.

– Vi er høyst overrasket og skuffet, og vi vil selvsagt vurdere anke. Vi synes dommen er spesiell, at retten kan komme til den konklusjonen. Vår advokat må analysere dommen nærmere, og så vil vi komme tilbake til ankespørsmålet, sier Knutsen. Spørsmålet om anke må også opp i SiBs styre i løpet av februar, forteller Knutsen.

«Kunne velte»

Før rettssaken sa SiB-direktøren at en seier i retten ville styrke samskipnadens økonomi og gi «større handlingsfrihet til studentenes beste». Ifølge dommen fra Bergen tingrett må SiB nå ut med totalt cirka ni millioner kroner, det meste i form av saksomkostninger til Multiconsult.

– Det er ikke til å legge skjul på at dommen er negativ for oss også økonomisk, uten at det er noe dramatikk i det, sier Knutsen nå.

Som BT har skrevet, skulle studentboligene ha stått klare i 2011.

Bare måneder før de første, håpefulle skulle innta bygget, oppdaget en ingeniør at bygget var så ustabilt at det kunne velte. Først i august 2013 var de 727 hybelenhetene ved Store Lungegårdsvannet innflyttingsklare.

I
dommen fra Bergen tingrett heter det bl.a. at avstivningssystemet er tilstrekkelig sikkert, at
kritikken av det globale bæresystemet ikke fører frem – og at det ikke var
grunnlag for å sette i gang «omfattende og kostbare refundamenteringsarbeider
vinter/vår 2013».

«Veldig fornøyd»

I forkant av rettssaken uttalte SiB-direktør Knutsen at de mente de ville vinne. Fasiten fra tingretten er altså en helt annen. Kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult fikk se dommen sent fredag. Han sier de er «veldig fornøyd».

– Konklusjonen er i tråd med det vi har sagt hele veien. Det har vært en omfattende og ressurskrevende sak som vi nå håper er avsluttet med denne dommen, sier han. Christensen påpeker at Multiconsult hele tiden har fremholdt at de har holdt seg til kontrakten.

– Vi har levert det vi skulle og forholdt oss til den rollen vi skulle spille i prosjektet. Nå sier retten seg enig i det, uttaler kommunikasjonslederen.

Advokat Svein-Dag Karlstad i advokatfirmaet Schjødt representerte Norsk Betongindustri i rettssaken. Han betegner dommen som «en fullstendig seier».

– Det eneste vi er misfornøyd med er at vi ikke fikk dekket saksomkostningene fullt ut, sier Karlstad.

Kilde for: BT.no – Økonomi