Finans og økonomi

Bergens-rikingenes pengeflytter gir seg

Omtrent ti år etter at Troye gikk inn i det private investeringsselskapet Borea, hopper han av.

Bergenseren mener tiden er moden for å gjøre andre ting.

– Jeg er klar for å jobbe i en mer selvstendig og fri rolle. Vi i Borea har opparbeidet oss et unikt nettverk vi skal bygge videre. Jeg ser frem til å kunne bidra til at selskaper med vekstpotensial skal  lykkes i markedet, forteller næringslivslederen.

– For mye eiendom

Han legger imidlertid ikke skjul på at pengesterke bergensere kunne tatt enda større risiko.

– Etter min mening blir det investert for mye i eiendom og for lite i utvikling av bedrifter som har sitt utspring her i byen. Det er dessverre for langt mellom kapitalsterke eiere som er villig til å satse. Her har næringslivet i Bergen mye å gå på, sier Troye.

– Hvordan få investorer til å dreie bort fra passive investeringer som eiendom og aksjemarkedet?

– Smarte penger vil investeres der de kan oppnå god avkastning. Om det finnes gode bedrifter med potensial, vil de få tilført risikovillig kapital.

Avvikler PE-fondet

Troye fratrer lederposisjonene i Borea i slutten av mars, men vil fortsatt bidra med å avvikle private equity-virksomheten. Da blir det fokus på egne styreverv og ytterligere sondering av markedet på Vestlandet.

– Det vi har gjort i Borea er veldig spennende. Nå vil jeg derimot jobbe tettere opp mot enkeltinvesteringer og ikke fond. Det fins mange spennende bedrifter å få investorer med på å utvikle.

Samtidig som Troye gir seg, avvikler selskapet sin private equity-virksomhet i Borea Opportunity Management. Her har tungvektere som Trond Mohn og Fritz Rieber gått inn med betydelige midler.

Valget ble gjort etter en grundig vurdering av fremtidsutsiktene.

– Hadde vi etablerte et nytt PE-fond, ville vi bundet oss til en ytterligere ti-årsperiode. Det ønsker vi ikke. Verken jeg eller partneren min Gudmund Rønningen blir yngre, sier Troye.

Varierende investeringer

Uten Boreas PE-fond (aktiv eierkapital), står Bergen ribbet for et rendyrket, privat investeringsmiljø.

Fondet ble etablert i 2003 og har spesialisert seg på å investere i selskaper med vekstpotensial, for deretter å skulle selge dem med gevinst. 

Investeringene har til tider kostet dyrt. Av innskutt kapital på over en halv milliard kroner i 2012, sto de eksempelvis igjen med omtrent halvparten i 2013.

– Vi har hatt noen gode investeringer og noen dårlige investeringer. Det er imidlertid et faktum at vi har solgt seks selskaper med god gevinst. Vi anslår at fondet har hatt en årlig avkastning på 10 prosent når det avsluttes, sier Troye.

Salget av programselskapet Software Innovation i fjor sommer er ett eksempel. Gevinsten skal ha vært høyere enn 3,5 ganger investert kapital.

Vi skulle selvfølgelig hatt mer avkastning totalt sett, men valget om å avvikle PE-fondet tar vi på bakgrunn av at vi skal gjøre andre ting. Blant annet nye investerings- og forvaltningsmuligheter for egen del.

Kapitalmiljøene sliter

Selv om aktiv eierkapital ikke er den mest kritiske formen for kapital, fanger den opp undervurderte selskaper.

– At det nå forsvinner et private equity-fond, er et tegn på at kapitalmiljøet i Bergen begynner å bli svakt på mange dimensjoner. De finansielle sentrene finnes bare i Oslo og i Stavanger i Norge i dag, sier BI-professor Torger Reve.

Det mangler i alle fall ikke penger i Bergen, påpeker han.

– Det handler om kompetansen til å finne riktige bedrifter som kan foredles og selges videre. Og den kompetansen finnes rundt kapitalmiljøer som er gode, sier han.

Tidligere har Reve etterlyst byens industrielle kapitalister – de som tenker avkastning i form av arbeidsplasser og lokal næringslivsvekst.

- Det er ingen i Bergen som har tatt rollen som nyskapende aktør. I Stavanger, Oslo, Ålesund og Kristiansand finnes det gode eksempler, spesielt innen offshore. Resultatet er at Bergen bare blir en dårligere næringslivsby.

Kilde for: BT.no – Økonomi