Finans og økonomi

Bygger denne kolossen til 40 mill. uten kjøper

– Det gjelder å omstille seg med tanke på fremtidens behov, sier Moen Marin-sjefen. På verftet bygges verdens største havbruksplattform. Uten kunde.

HAVBRUK 29.06.2015 12:21 Av Susanne Rislå Andersen, Maritime.no

– Vi har bygd på spekulasjon, og vi bryter noen grenser med dette konseptet, sier Terje Andreassen, daglig leder i Moen Marin til Maritime.no.

På Rørvik i Nord-Trøndelag er Moen Marin godt i gang med ferdigstilling med det som blir verdens største havbruksplattform.

– Om ikke tiden er moden akkurat i dag, er vi rimelig sikker på at dette fyller et behov fremover.

Konsept til 40 millioner

Bygd på stedet, begynner den nye betongkolossen på 2500 tonn å ta form.

Fôrkapasiteten er på 1100 tonn, noe som gir 30 prosent mer kapasitet enn de største fôrflåte-alternativene, som ellers finnes.

Uten kunde har Moen Marin satset på utvikling av et nytt konsept til 40 millioner. Målet er at de etter hvert skal bygges 3-4 slike i året i Norge.

Den skal brukes til fôrdistribusjon, men skal være mye mer enn en forflåte. Utover at den nesten dobler fôrkapasiteten, skal den også gi gode boforhold og en stabil arbeidsplass, sier Andreassen.

Kombinere drift og bolig

Om bord vil plattformen i betong, som slepes på plass og forankres på stedet, ha kaiområde og 12 stålsiloer som rommer tilsammen 1100 tonn fôr. Over flere etasjer skal flåten i tillegg ha siloer, fôr- og ensilasjeanlegg, lagerrom, verksted og veterinærrom, samt service- og boligavdelingen, kontor og møterom.

Andreassen har tro på at det er kombinasjonen med gode boforhold, som er den fremtidsrettede løsningen:

– På en del anlegg vil det bli aktuelt å innføre offshore-turnus, og da trengs det komfort og lugarkapasitet.

Materialiserer seg

Første pinsedag ble understellet fløtet ut av dokken, og nå begynner prosjektet å materialisere seg. Etter planen skal den være ferdig til august.

Prosjektet har ifølge Andreassen vært et stort løft for selskapet, og mye penger å investere. Nå må de få inn kundene.

Selskapet ønsker å vise havbruksplattformen frem på havbruksnæringens store messe, Aqua Nor til høsten. Det tror Andreassen vil føre til salg:

– Det vil bli et høydepunkt på Aqua Nor. Nå lurer vi på om den skal slepes til messen i Trondheim eller om vi skal ta folk ut med helikopter. Det er nemlig billigere enn et slep.

Kilde for: BT.no – Økonomi