Finans og økonomi

– Dette er gledelig i en krevende tid for oljebransjen

OneSubsea i Bergen skal lage pumpestasjon for rekordstort dyp i Mexicogulfen.

Pumpestasjonen er bestilt av Shell og skal plasseres på 2900 meters vanndyp. Det er den andre kontrakten OneSubsea har fått av Shell på et slikt system.

– Det er både gledelig at vi har nok et prosjekt med Shell, og det er også gledelig med en slik kontrakt i en tid hvor det er krevende i oljebransjen, sier Mads Andersen direktør for prosessystemer hos OneSubsea til Sysla.

Store volumer

I fjor leverte selskapet en pumpestasjon til Shells Draugenfelt i Nordsjøen.

Det nye pumpesystemet skal leveres tidlig i 2018.

– Det skal plasseres på dypt vann i Mexicogulfen i Stones-feltet, et område med store volumer av olje og gass. Ifølge Shell kan det være 2 milliarder fat med olje i reservoaret, forteller Andersen.

Kan øke produksjonen

Det er en høytrykks subsea pumpestasjon som består av to 3 MW-pumper.

– Det er en slags verdensrekord fordi det er snakk om veldig høyt trykk, 15.000 psi, på veldig dypt vann. Dette gir tekniske utfordringer, sier OneSubsea-direktøren.

Han forteller at selskapet har jobbet målrettet med Shell over tid for å kvalifisere denne teknologien.

De ansatte på Horsøy er i ferd med å fullføre en tilsvarende pumpestasjon for Exxon, som skal til Julia-feltet i Mexicogulfen. Tidligere har selskapet levert en lignende pumpestasjon til Chevron i samme region.

– Dette er en lignende teknologi, men med Stones tar vi enda et trinn opp på trykk og vanndyp, sier Andersson.

Poenget med pumpen er at man kan øke produksjonen og utvinningen fra reservoaret. Pumpestasjonen, som står på havbunnen, avlaster trykk fra oljebrønnene, samt at utvinningsgraden fra reservoaret forbedres.

Noen få permitterte

Rundt 800 ansatte jobber i OneSubsea, som har hovedkvarter på Sandsli i Bergen og produksjonslokaler på Askøy.

Så langt er noen få ansatte i et datterselskap i Sogn og Fjordane permittert. Om eventuelle videre planer for nedbemanning, sier Andersen dette:

– Vi har tilpasset organisasjonen etter etterspørselen, og vil fortsette å gjøre det.

Underskudd

Tidligere i år leverte OneSubsea verdens første undervanns våtgasskompressor til Statoil. Håpet er å kunne levere flere slike.

– Vi jobber med flere muligheter i gassregioner, både i Nordsjøen, utenfor Australia og Øst-Afrika.

Subsea-leverandøren hadde i fjor en omsetning på rundt 3 milliarder, men endte med et resultat på nesten 300 millioner i minus.

OneSubsea årsresultat (tall i mill. kr.)

2014

2013

Driftsinntekter3 0673 020
Driftsresultat-204– 78
Resultat før skatt– 295– 88

Kilde for: BT.no – Økonomi