Finans og økonomi

For tidlig å kjøpe oljeaksjer

Norsk økonomi har det tøft. I verdensmarkedene for øvrig finner vi to plusstegn og ett spørsmålstegn.

Verdensmarkedet er veldig urolig for tiden, og har gått litt ned i det siste. I et lengre perspektiv tror vi imidlertid på en moderat positiv utvikling. For å forklare dette peker vi på to plusstegn og ett spørsmålstegn. La oss starte med spørsmålstegnet.

Kina er hovedgrunnen til uroligheten i markedene. Dette skyldes hovedsakelig svakere kinesiske makrotall, som fører til usikkerhet om veksten i en av verdens største økonomier. Den svakere utviklingen påvirker de fremvoksende markedene, spesielt ser vi dette i Indonesia og Brasil, som eksporterer mye til Kina.

AKSJERÅDENE FRA DELPHIFONDENE

Stig Tønder og Esepen Furnes velger sammen aksjene som er med i aksjerådene fra Delphifondene.

De siste tolv månednen har Delphi hatt en avkastning på 36 prosent. Hovedindeksen er i samme periode ned 5,5 prosent.

Aksjeekspertene startet med 100 000 fiktive kroner i 1987 og har anefalt nye akjser hver måned i Dine Pengers spalter. Delphis teoretiske porteføljeverdi har siden oppstartet gått fra 100 000 kroner til 54,5 millioner kroner.

I USA har det gått bra lenge. De var mer brutale og ryddet opp i de finansielle problemene tidlig i finanskrisen. Arbeidsledigheten har falt, og konsumet har gått opp. En sterk dollar bekrefter den gode utviklingen i økonomien. Nå er man spent på når den amerikanske sentralbanken setter opp renten. En renteheving vil være nok et tegn på at det går bra i amerikansk økonomi.

Europas økonomier har ligget brakk lenge. Finanskrisen og eurokrisen er to viktige stikkord for å forklare det. Men nå begynner de endringene man gjorde under krisene, endelig å få effekt. En svak euro bidrar positivt til eksportindustrien, samtidig som konsumentene bruker penger igjen. Dette vil føre til en bedre og sunnere vekst enn det vi har sett i Europa de siste 10–15 årene.

Samlet sett tror vi derfor på en positiv utvikling i verdensøkonomien det neste året. Like positive er vi ikke nødvendigvis på Norges vegne.

Norsk økonomi har det tøft , og kommer til å møte utfordringer i tiden som kommer. En svakere utvikling i Kina påvirker råvaremarkedet negativt. Utviklingen går også utover energiprisene, som har falt en god del.

Den lave oljeprisen kommer til å vedvare relativt lenge, for her er utviklingen svakere enn ventet, blant annet på bakgrunn av høyere produksjon enn ventet fra USA og OPEC. Derfor mener vi det er for tidlig å kjøpe oljeaksjer nå. Selv om oljeselskapenes børsverdi har falt, tror vi ikke de har nådd bunnen enda. Dette gjenspeiler seg i vår aksjeportefølje her, som ikke inneholder oljeselskaper.

Vår filosofi for aksjeporteføljen denne gangen er «Why change a winning team?». Vi gjør derfor kun to endringer.

Aksjer ut: Vi tar ut Nordic Semiconductor. Vi er fremdeles positive til denne aksjen, men den er relativt høyt priset.

Aksje inn: Inn kommer Royal Caribbean Cruises (RCL). Da får vi mer eksponering mot dollaren og mot de amerikanske konsumentene som får bedre og bedre kjøpekraft.

<img src="//dp.vgc.no/drpublish/images/article/2015/09/14/23524373/1/default/RCCL.png" alt="

AKSJE INN: Royal Caribbean Cruises er verdens nest største cruiserederi. Selskapet kan tjene mer penger på økt vekst i USA og spesielt om amerikanske husholdninger begynner å bruke mer penger.

» aria-describedby=»figcaption#dp-image2437703-23524373″/>AKSJE INN: Royal Caribbean Cruises er verdens nest største cruiserederi. Selskapet kan tjene mer penger på økt vekst i USA og spesielt om amerikanske husholdninger begynner å bruke mer penger.

Norwegian er en av syv aksjer som beholdes i porteføljen.

<img src="//dp.vgc.no/drpublish/images/article/2015/09/14/23524375/1/default/Norwegian.png" alt="

BEHOLDES: Norwegian er det nest største lavprisselskapet i Europa med 424 ruter til 130 destinasjoner. Selskapet fraktet 24 millioner passasjerer i 2014.

» aria-describedby=»figcaption#dp-image2437702-23524375″/>BEHOLDES: Norwegian er det nest største lavprisselskapet i Europa med 424 ruter til 130 destinasjoner. Selskapet fraktet 24 millioner passasjerer i 2014.

Aksjeporteføljen til Delphifondene per 14. september:

Delphi har hatt en negativ avkastning på 0,82 prosent siden 17. august. Hovedindeksen har falt med 6,16 prosent i samme periode.

NB: Kurs ved anbefaling og kurs per 17. august er justert ned for utbytta fra Höegh LNG på 0,1 dollar 3. september og fra Marine Harvest på 1,3 kroner 21. august.

Kilde for: Dine Penger