Finans og økonomi

Bekymringenes årstid

Man har alltid noe å bekymre seg for. Spesielt om høsten.

Vi er utvilsomt inne i en litt turbulent periode. Det er uro i Kina. Men dette er egentlig en lokal affære med begrenset effekt for realøkonomien. Vi bør derfor klare å leve med slikt. Så er det mange som bekymrer seg for konsekvensene av en renteheving i USA. Historisk sett er imidlertid tiden før en renteheving mest turbulent. Vi kan dermed være gjennom det verste.

Her på berget er råvareprisene viktig, og da spesielt prisen på olje. Den ventede rekylen i oljeprisen er fortsatt bare ventet, og ingen realitet. Vi tror prisen skal opp i løpet av året, men foreløpig ser det tungt ut. Tiden er ikke inne for å investere i «oljå» enda.

Den lave oljeprisen slår todelt ut på Oslo Børs: Det er negativt for alle som har med olje å gjøre, men positivt for alle andre. Oljeprisen drar nemlig med seg krona, noe som gjør norske eksportbedrifter mer konkurransedyktige. Dermed blir den enes død den andres brød.

AKSJERÅDENE FRA DNB MARKETS

Analytiker Kristian Tunaal velger aksjene som er med i aksjrådene fra DNB Markets.

De siste tolv månednen har DNB hatt en avkastning på 41 prosent. Hovedindeksen er i samme periode ned 5,5 prosent.

Aksjeekspertene startet med 100 000 fiktive kroner i 1987 og har anefalt nye akjser hver måned i Dine Pengers spalter. DNB teoretiske porteføljeverdi har siden oppstartet gått fra 100 000 kroner til 11,9 millioner kroner. Samme beløp plasser i børsindeks har gitt 1,5 millioner kroner.

Det er grunn til å være optimistisk på vegne av den økonomiske utviklingen i USA. Sedimentet i det amerikanske næringslivet er fortsatt bra, og blir bare bedre. Den sterke dollaren hemmer eksporten noe, men den positive utviklingen i tjenesteindustrien veier godt opp for det.

Flere europeiske land ser nå resultatene av hestekurene de har vært igjennom. Både Spania, Italia, Irland og Portugal har positive makrotall å vise til. Det lover godt for fremtiden.

Vi velger å løfte blikket litt. Selv om markedene er urolige nå, tror vi utviklingen fort kan snu. September og oktober pleier å være turbulente måneder i aksjemarkedet. Så kommer gjerne førjulsrallyet. Med positive underliggende faktorer fra både USA og Europa kan det bli gøy å handle aksjer når marsipangrisen er på plass i dagligvarebutikken.

Vi gjør flere forandringer i porteføljen denne måneden.

Aksjer ut og inn: SalMar byttes ut med Bakkafrost. Her er det et godt selskap som viker for et annet. Bakkafrost har hatt en helt fantastisk utvikling i år, og leverer knalltall. Her er det bare å henge seg på oppturen.

<img src="//dp.vgc.no/drpublish/images/article/2015/09/14/23524384/1/default/Bakkafrost.png" alt="

AKSJE INN: Bakkafrost produserer laks som de selger til Europa og USA. Etterspørselen etter laks vokser kraftig og det produseres omtrent fem ganger mer fisk i dag enn for 20 år siden.

» aria-describedby=»figcaption#dp-image2437710-23524384″/>AKSJE INN: Bakkafrost produserer laks som de selger til Europa og USA. Etterspørselen etter laks vokser kraftig og det produseres omtrent fem ganger mer fisk i dag enn for 20 år siden.

Innen shipping tar vi ut Stolt-Nielsen. Inn kommer Tanker Investments. Tankmarkedet har så smått forbedret seg, og vi tror utviklingen vil fortsette utover høsten. Når tank går, går det hardt, mye og langt.

Selvaag Bolig byttes også ut, og inn kommer Veidekke. Begge selskaper er eksponert mot det norske boligmarkedet, men Veidekke har også anleggsindustri, som avhenger mindre av private kjøp. Dermed tror vi Veidekke vil holde seg bedre mot en svakere norsk konjunktur.

Til slutt tar vi ut Avance Gas. Ratene innenfor transport av flytende petroleumsgasser er lavere for tiden, og da trenger man ikke holde i dette selskapet.

Vi tar inn Orkla. Vi mener Orkla er undervurdert, og tror selskapet har flere overraskelser på lager. De har store muligheter for å rasjonalisere sin produksjon, og vi tror de vil komme med nyheter om nettopp dette i tiden som kommer.

<img src="//dp.vgc.no/drpublish/images/article/2015/09/14/23524383/1/default/Orkla.png" alt="

AKSJE INN: Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel i Norden og Baltikum. Konsernet har også virksomhet innenfor aluminium, vannkraft og eiendom.

» aria-describedby=»figcaption#dp-image2437709-23524383″/>AKSJE INN: Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel i Norden og Baltikum. Konsernet har også virksomhet innenfor aluminium, vannkraft og eiendom.

Aksjeporteføljen til DNB Markets per 14. september:

Her kommer det tekst

DNB Markets har hatt en negativ avkastning på 3,05 prosent siden 17. august, i en periode hvor børsen er ned 6,16 prosent.

NB: Kurs ved anbefaling og kurs per 14. september er justert ned for utbytta fra Höegh LNG på 0,1 dollar 3. september og Avance Gas på 1,2 dollar 31, august.

Kilde for: Dine Penger