Finans og økonomi

Hyttemarkedet: Her svinger prisene mest

Tall fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no viser at fjellhyttemarkedet har svingt forholdsvis kraftig de siste ti årene.

I grafen under kan du se utviklingen i medianprisen på de mest populære fjelldestinasjonene i landet. Velg hvilket fylke du vil se fra nedtrekksmenyen, og se utviklingen for de ti siste årene.

Med større usikkerhet enn før rundt norsk økonomi kan det være vanskelig å spå hvordan årets hyttesalg vil gå. Administrerende direktør Chri

Kilde for: Dine Penger