Finans og økonomi

Nye regler for sikker lading av elbil hjemme

I 2014 ble det registrert drøye 18.000 nye elbiler i Norge, i tillegg ble det importert over 3000 brukte, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Summen på 21.157 er over en dobling fra året før. Til sammenligning ble det registrert totalt 144.202 nye personbiler i fjor, og personbilbestanden var på drøye 2,5 millioner ved utgangen av året.

Batteriene på elbilene må selvfølgelig lades med jevne mellomrom, og for mange vil det være hensiktsmessig å ha mulighet

Kilde for: Dine Penger