Finans og økonomi

Rådets Røst: Slipper vi gevinstskatt?

Slipper vi gevinstskatt?

Vår datter har eid en leilighet i 15 år. Hun bodde i den de to første årene, deretter har hun leid den ut. Hun vil nå gi oss den i gave. Må vi da betale dokumentavgift? Sett at vi bor i den i ett år, og deretter vil selge. Må vi da betale gevinstskatt?

SVAR: Dere kan slippe å betale gevinstskatt om dere eier og bor i leiligheten i minst 12 måneder før salget. Normalt vil de som overtar en eiendom, få et skjøte i deres navn, som tinglyses i eiendomsre

Kilde for: Dine Penger