Finans og økonomi

Økt konkurranse om boliglånene

«Det er sterk konkurranse om boliglånskundene», skriver Sparebanken Vest i en pressemelding i anledning fremleggelsen av resultatene fra årets første kvartal.

Tallene viser et overskudd før skatt på 407 millioner kroner, mot 526 millioner i samme periode for ett år siden. I første kvartal i fjor hadde imidlertid Sparebanken Vest en gevinst på 166 millioner kroner ved salget av en eierandel i selskapet Nets Holding.

– Basert på underliggende drift er resultatet styrket sammenlignet med ifjor, sier administrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth, ifølge en pressemelding.

Han viser til at kostnadene er kuttet med 2,2 prosent siden i fjor.

Flere velger fastrente

Siden i fjor høst har Sparebanken Vest kuttet utlånsrentene sine mer enn markedsrentene. Det betyr at de tjener mindre pr. krone de låner ut, og er også et tegn på at konkurransen mellom bankene kommer lånekundene til gode.

– Noe svakere utlånsmarginer er i stor grad kompensert gjennom bedre innskuddsmarginer, sier Kjerpeseth, ifølge pressemeldingen.

Banken melder at flere nye kunder nå velger fastrente på boliglånene sine.

Kutter jobber og kostnader

Sparebanken Vest er i ferd med å legge ned flere filialer og har allerede startet nedbemanningen. Driftskosnadene var åtte millioner kroner lavere i første kvartal i år, enn i samme periode i fjor. Dette skyldes i stor grad at antall ansatte i banken er redusert fra 830 til 805.

Datterselskapet Eiendomsmegler Vest omsatte i første kvartal 841 boliger. Det er en økning på hele 28,5 prosent. Meglerselskapet satt i første kvartal igjen med et overskudd før skatt på 6,3 millioner kroner.

– Dette skyldes et godt marked kombinert med at vi nå ser resultatene av en forbedret samhandling mellom bank og meglerforetak, sier Kjerpseth.

«Nina» trakk ned

Banken henter også ut overskudd fra Frende Forsikring, Norne Securities, Brage Finans og Verd Boligkreditt. Sparebanken Vests andel av overskuddet i Frende falt likevel fra 12 millioner kroner i første kvartal i fjor, til 8 millioner i årets tre første måneder.

Nedgangen skyldes blant annet økte skadeutbetalinger som følge av ekstremværet «Nina» ved inngangen til året.

resultat / Sparebanken Vest (konsern)

 1.kv.-151.kv.-14
Netto driftsinntekter802937
Res. før nedskrivning og skatt446573
Res. før skatt407526

Tall i millioner kroner

Kilde for: BT.no – Økonomi