Finans og økonomi

Slik dekoder du stillingsannonsen

Se på stillingsannonsen som en bestilling fra arbeidsgiveren. Du må tolke hva som menes og svare på bestillingen.

Høyere utdanning: Med dette menes vanligvis høyskole eller universitetsutdannelse (minimum bachelor/cand mag). Noen ganger er det krav om relevant høyere utdanning, for eksempel at du har økonomifag. Utdanningen står i CV-en, så du trenger ikke utbrodere det i søknaden.

Relevant erfaring: Du må vise til erfaringer du har hatt i tidligere arbeid som gjør deg

Kilde for: Dine Penger