Finans og økonomi

Slik skriver du en god CV

Ryddig. En CV skal først og fremst være ryddig og oversiktlig. Dette er et faktaark om deg som skal gi leseren den informasjonen hun eller han trenger. Informasjonen skal komme raskt, så det skal være mye stikkord og lite prosatekst. Teksten skal fortelle hvorfor du passer til akkurat denne ­jobben.

CV er en forkortelse for det latinske curriculum vitae. Det betyr levnetsbeskrivelse, altså en kronologisk oversikt over livet ditt. Men du trenger ikke fortelle alt. Det viktigste er

Kilde for: Dine Penger