Finans og økonomi

Slik forbereder du deg til intervjuet

Uansett jobbtype følger de aller fleste intervjuer en viss mal. Derfor går det fint ant å forberede seg til intervjuet ved å øve.

Det er noen sannsynlige spørsmål det er greit å være forberedt på, for eksempel «Hvor ser du deg selv om fem år?» I dette oppslaget sammenfatter vi eksterne eksperter og Dine Pengers råd. 

40 år eller 25 år = ulike intervjuer. Det er ikke det samme å intervjue kandidater med lang erfaring kontra de som er nyut

Kilde for: Dine Penger