Finans og økonomi

Vanskelig å være negativ

Siden sist har makrotallene i USA vært litt mer opp og ned. Men negative tall har flere ganger blitt tolket positivt av markedet. Det øker nemlig sjansen for at man utsetter rentehevingen til høsten, noe som igjen vil gi bedre grobunn for vekst. Lave renter er bra både for aksjemarkedet og for selskapene som skal låne penger.

I Europa går det fremdeles relativt greit. Vi ser absolutt en bedring sammenlignet med det som var situasjonen i fjor. En litt lavere euro mot dolla

Kilde for: Dine Penger