Finans og økonomi

Dette bør du vite før du kjøper bolig i Frankrike

Sett med norske øyne kan det å kjøpe bolig i Frankrike synes noe forvirrende. Boligmarkedet er lite oversiktlig. En del av boligene som frembys i vinduene til meglerne, er allerede solgt. Og mange av boligannonsene på franske og engelske boligportaler er utdatert.

Boligannonsene er ikke så innholdsrike som man er vant til. Blant annet oppgis ikke boligens adresse. Samme bolig formidles av opptil ti forskjellige meglere. Og prisen på boligen kan sprike mye avhengig av hvilken megle

Kilde for: Dine Penger